घाँटी दुख्ने

चिकित्सकका अनुसार यस्तो भाइरसको संक्रमण भएको तीन प्रतिशतमा बाथ ज्वरो र बाथ ज्वरो भएकामध्ये ५० प्रतिशत बालबालिकामा मुटुको भल्भ खराब हुन्छ।