गैरसरकारी चिकित्सक संघ नेपाल

गैरसरकारी चिकित्सक संघ नेपालले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा सरकारी चिकित्सकलाई दिएको आरक्षणप्रति आपत्ति जनाएको छ । न्याम्सले संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको समताको हकको प्रतिकूल हुने गरी एमडी/एमएस अध्ययनमा कुनै एक समूहलाई आरक्षण दिएको जनाउँदै गैरसरकारी चिकित्सक संघले त्यसको भत्र्सना गरेको हो । न्याम्सले एमडी/एमएसका लागि खुलाएको आवेदनको द्रष्टव्य १...