गृह मन्त्रालय

कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्न थालेपछि, गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाहरुका अस्पताल, आईसोलेसन सेन्टर तथा मेडिकल कलेजलाई कोरोना अस्पतालमा सूचिकृत गर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै ७७ वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अस्पतालहरुको सूचि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको इमेलमा पठाउन...