गुल्मी

छत्रबहादुर अधिकारी रुरु गाउँपालिका गुल्मीका स्वास्थ्य संयोजक हुन् । गाउँपालिकामा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र ६ वटा स्वास्थ्यचौकी गरी सातवटा स्वास्थ्यसंस्था छन् । त्यसमध्ये दुईवटा स्वास्थ्यसंस्थामा ल्याबसेवा र तीनवटा स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित सुत्केरी सेवा उपलब्ध छ । पहाडी भूगोलमा फैलिएको हुँदा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यसेवाका कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ छ । हामीले रुरु गाउँपालिकाका...