गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका लागि ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यका कर्मचारीको माग गरिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले निजामती सेवाका स्वास्थ्य सेवामका लागि विभिन्न पदमा ५८४ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरेको छ। जसमा आठौँ तह, मेडिकल अधिकृत, आयूर्वेद, अनमि, अहेव, ल्याब असिटेन्ट लगायतका कर्मचारी माग गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिको असोजका...