खुट्टा

तपाईं हामी मध्ये धेरैलाई खुट्टा बाउँडिने अथवा मासु फर्किने समस्याले सताउँछ । तर त्यो किन हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। खुट्टाको तिघ्रानिर वा पिँडौँलाको मासु पल्टनु वा अर्को सर्नुलाई सामान्य बोलीचालीको भाषामा खुट्टा पल्टिनु, बाउँडिनु वा खुट्टा फर्किनु भनिन्छ। प्रायः राति खुट्टा पल्टिने वा बाउँडिनु गदर्छ। एक्कासी तिघ्रा...