खानेपानी

सानो पटियानी खानेपानी आयोजना खैरहनीले समय–समयमा भरतपुरमा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गराउने गर्छ । आयोजनाको बोरिङमा पानीको गुणस्तर ठिक हुन्छ । तर, उपभोक्ताको धारासम्म पुग्दा दिसाजन्य पदार्थमा पाइने कीटाणु कोलिफर्म देखापर्छ । ‘सानो पटियानी खानेपानी आयोजना खैरहनीबाट यस वर्ष पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि तीनवटा नमुना ल्याउनुभएको थियो, जसमध्ये दुईवटामा कोलिफर्म...