क्षयरोग

क्षयरोगको उपचारको क्रममा सेक्स गर्न वा नगर्न कुनै रोकतोक छैन भने यसमा कुनै खतरा पनि छैन। क्षयरोगले यौन क्रियाकलापले फैलिदैंन भने यौन संक्रमणका कारण हुने रोग पनि होइन।