कोरोना सर्तकता

प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रणको पूर्वतयारी स्वरुप स्थापना भएका अस्पतालहरुका लागि मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएर काम अगाडि बढाएको छ। प्रकोपको सावधानी र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश सरकारको भनाई छ। जिम्मेवारीमा यथाशक्य छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने, अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना बनाउने, आवश्यक...