कोरोना महामारी

सबैभन्दा बढी संक्रमित अमेरिकामा छन्। अमेरिकामा हालसम्म ४ करोड ७६ लाख ९२ हजार १ सय ३ जना संक्रमित भएका छन् ।

1 2