कोरोना कोष

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत १२ चैतमा १५ करोडको कोरोना कोष स्थापना ग-यो । पछि फेरि १५ करोड थपेर ३० करोड पु-याइयो । विभिन्न कम्पनी, आमा समूह र व्यक्तिगत रुपमा आएको सहयोगले उक्त कोष ३४ करोडभन्दा बढीको भयो । प्रदेश सरकारले कोषबाटै कोरोना नियन्त्रणका लागि रकम निकासा दिँदै आएको छ...