कोरोनाविरुद्धको खोप

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा कोरोनाविरुद्धको खोपको समान वितरणको बहस उठेको छ।