कोराेना खोप

नियमित खोप नलगाउँदा दीर्घकालिन रुपमा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, मृत्युदर र अपांग हुने दर जस्ता समस्या देखिन्छन्।

1 2 3 4