कुवेत

कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७२९ नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको माग गरेको छ ।