कुल्ड आरएफ मेसिन

शरीरका मुख्य अंगहरूको दीर्घकालीन दुखाइको उपचारका लागि नेपालमा पहिलोपटक निजामती अस्पतालले रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन मेसिन भित्र्याएको छ । यसअघि नेपालमा नर्मल आरएफ मेसिनद्वारा दुखाइसम्बन्धी उपचार हुँदै आएको थियो । निजामतीले कुल्ड आरएफ मेसिनद्वारा दीर्घकालीन दुखाइका लागि प्रभावकारी उपचारसेवा सुरु गरेको हो । क्यान्सरका दुखाइ, घुँडाको दीर्घकालीन दुखाइ, हात नचल्ने,...