कालो ढुसी

संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा माइक्रोबायोलोजिस्टहरुले सेप्टेम्बर २०२० मै कोरोना संक्रमित बिरामीमा कालो ढुसी फैलिरहेको पत्ता लगाएका थिए।