कार्यकारी निर्देशक

निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिश गरिएको छ। अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको लागि ८ जनाको आवेदन परेको थियो। शैक्षिक योग्यता, अनुभव , तालिम र अनुसन्धानमूलक, कार्ययोजनाको मूल्याकंन अकंको आधारमा ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो। सिफारिश गरिएका नाममा प्रा. डा. बिधाननिधि पौडेल, प्रा.डा.दिनेशकुमार लम्साल र...