कारबाही

काउन्सिलबाट नै नम्बरलगायतका विवरण उम्मेदवारहरुलाई उपलब्ध गराएको भन्दै चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरू गरेका छन्।