काठमाडौं उपत्यका

काठमाडौं उपत्यकामा ७३ प्रतिशत जनसंख्याले कोरोनाको पूर्णमात्रा खोप लगाएका छन्। उपत्यकाको २१ लाख २९ हजार ७७३ मध्ये १५ लाख ६२ हजार ७३४ जनाले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। जुन कुल जनसंख्याको ७३ प्रतिशत हो।

1 2 3