कर्मचारी प्रशासन शाखा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यालयलाई जानकारी नगराई लगातार ६० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले आफूमातहतका सम्पूर्ण कार्यालयलाई त्यस्ता कर्मचारीको विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्र काटेको हो । मन्त्रालयले कार्यालयहरूलाई विवरण पठाउन दिएको म्याद शुक्रबार सकिँदै छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले २५...