एचआईभी संक्रमण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०२६ सम्ममा आमाबाट बच्चामा हुने एचआईभी संक्रमणको उन्मुलन गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको छ।