‘एक चिकित्सक

चिकित्सकहरुका अनुसार तिहारमा डाइबिटिजका बिरामीले निकै सावधानि अपनाउनुपर्छ।