उपाध्यक्ष नियुक्ति

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले प्रथम सूचनाअनुसार दरखास्त दिएका ६ जनाकै रद्द गरेर पुरानो विज्ञापनमा रहेको ऐन प्रतिकुलको सर्त सच्याएर पुनः विज्ञापन गरेको छ । ऐनमा ४५ वर्ष पूरागरी ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत आयोगले दरखास्त दिने मितिसम्म ६१ वर्ष पूरा नगरेको भन्ने...