इबोला भाइरस

भाइरस संक्रमण सँग समय सँगै म्यूटेसन देखा पर्दछन् र नयाँ नयाँ भेरियन्टको उत्पन्न हुन्छ। अतिनै जघन्य मानिएको इबोला भाइरसमा पनि पछिल्लो महामारीमा थुप्रै नयाँ म्यूटेसन देखा परेका थिए। केही यस्ता म्युटेसनले भाइरस लाई थप घातक बनाउने गर्छन। विगतमा इबोला भाइरसमा यसरी देखा परेका नयाँ नयाँ म्यूटेसनको केही अध्ययन भए...