इटाली

चीन त्यहाँको सरकार, राजनीतिक प्रणाली, मानव अधिकार, त्यहाँका व्यक्तिहरुले खाने खानेकुरा जे भए पनि; पी. एल. ए, चिनियाँ वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु, राजनैतिककर्मीहरु, त्यहाँका नागरिकले कोरोना भाइरस उपचार र रोकथामको लागि खेलेको भुमिका अहिले विश्वको बाँकी देशहरुको लागि मूल्यवान पाठ भएका छन्। चीनको उपचार तरिकाबाट यी कुरा सिकौं...