आयुर्वेद चिकित्सालय

बाग्मती अञ्चल आयुर्वेद औषधालय प्राविधकको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। २००८ सालमा स्थापना भएको औषधालयमा ६ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जसमा बाहुल्यता प्राविधक तर्फकै छ । आयुर्वेद चिकित्सक, कविराज र वैध १–१ जना रहेका छन् भने प्राविधिक ३ जनाको दरबन्दी रहेको औषधालय जनाकारी दिएको छ। आयुर्वेद पनि रहेछ  : ...