आईसियु र भेन्टिलेटर

अब अनलाइनबाटै  अस्पतालमा बेड खाली छन् भन्ने जानकारी पाउन सकिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड–१९ बारे जानकारी दिन सञ्चालनमा ल्याएको बेवसाइटमा अस्पतालमा आइसोलेसन, आइसियू, भेन्टिलेटर खाली भएको वा नभएको जानकारी पाउन सकिन्छ। उक्त वेवसाइटमा देशभरका कोरोना–डेडिकेटेड अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टरको विवरण बेवसाइटमा राखिएको छ। त्यहाँको गुगल म्यापमार्फत लोकेसन...