आइसियू र भेन्टिलेटर

मन्त्रालयले तथ्यांकले ६८ भेन्टिलेटर, १०३ आइसियू र १ हजार ३४७ एचडियू बेड खाली देखाउँछ। तर, काठमाडौं उपत्यकाका अधिंकास अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहित आइसियू बेड खाली नभएको चिकित्सक बताउँछन्।