आइओएम

आइओएमले एक सुचना जारी गर्दै करार सेवाका लागि विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो।