अतिरिक्त शुल्क

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन ध्यानाकर्षण गराएको छ।