डा. राजेश संभाजीराव पाण्डव

औसतमा, प्रत्येक आत्महत्याले ६ वा सोभन्दा बढी व्यक्तिलाई आत्महत्या प्रभावितको रूपमा छोड्ने अध्ययनहरूले देखाउँछन्। यी भनेका ती मानिस हुन्, जसले आफूले अति माया गर्ने गरेको कसैलाई गुमाएका छन् र शोकमा छन्।