ज्ञानमित्र

पहिलो मात्रा कोभीशिल्ड लिएकाले दोस्रो मात्राका रूपमा ऐस्ट्रेजेनेका लिन किन मानेनन? मोटामोटी रूपमा हेर्दा झण्डै ६ लाख कोभीशिल्ड लिएका मानिसले ऐस्ट्रेजेनेका नलिएको देखिन्छ। विस्तृत विवरण त मन्त्रालयले दिनुपर्ने हो।