अनिता श्रेष्ठ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालसालै स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।