LIFESTYLE

ALL
पाँच घण्टा भन्दा कम सुत्नु हुन्छ, तपाईको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ

यदि तपाइको उमेर ५० वर्ष भन्दा माथि हुनुहुन्छ र तपाइँ कम्तिमा पाँच घण्टा सुत्नु भएको छैन भने, यसले धेरै गम्भीर रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। कम्तीमा पाँच घण्टा सुत्दा ५० वर्षभन्दा माथिका मानिसमा स्वास्थ्य...

OP-ED

ALL

हेल्थपोस्ट नेपाल

हेल्थपोस्ट नेपाल

हेल्थपोस्ट नेपाल

हेल्थपोस्ट नेपाल

HAPPINESS

ALL
The happiness-health connection

Want to feel better and improve your health? Start...

Nepal, Third In The List Of Happiest Country In South Asia

Pakistan is the happiest country in South Asia, according...

9 Tips in Life that Lead to Happiness

Are you truly happy? Do you even know what...

101 Fitness Tips That Rock

Whatever your fitness goals, I’m here to help you...

7 Secrets to Keeping Your Kidneys Healthy

High blood pressure, diabetes or a family history of...