श्रव्यदृश्य

जीवनमा कति धेरै हन्डर खाइन् उनले। पढाईका लागि गर्नुपरेको संघर्ष देखि दुर्गमको बसाई सबै भोगिन्।

1 2