क्लिनिक

बच्चा जन्मेको ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्ममा भाषा सिक्नका लागि महत्वपूर्ण समय हो। त्यतिबेला मस्तिष्क विकाससँगै परिपक्व पनि हुन्छ। अनुसन्धानहरुले समयमै उपचार, राम्रो भाषाको सीप र तालीम पाएमा श्रवण ह्रास भएका बच्चाहरुमा बोल्ने क्षमता उपचार तथा तालीम नपाएको श्रवण ह्रास भएको बच्चाको तुलनामा राम्रो हुन्छ। त्यसकारण बच्चाहरुमा श्रवण ह्रासको पत्ता...

1 2 17 18