वैकल्पिक चिकित्सा

नेत्ररोगमा पुटपाक विधि

औषधि द्रव्यलाई पुटपाक गरी निचोरेर आँखामा हालिने विधि नै पुटपाक विधि हो । यसका ३ भेद छन्– लेखन, स्नेहन र रोपण । पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेत्रेषु भिषजा भवेत् । स्नेहनो लेखनीयश्च रोपणीयश्च स त्रिधा ।। सु.उ.१८अ. विधि मुलायम मासु २...

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय