किशोरावस्था

१९ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा विकास’ रणनीति, यस्तो छ ७ वर्षे मार्गचित्र

किशोरकिशोरीको स्वास्थ्यको विकास एवं प्रवद्धर्नका लागि ‘राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा विकास’ रणनीति २०७५ तयार पारिएको छ । सुरुमा २०५७ मा बनेको किशोर किशोरी रणनीति समयसापेक्षको नभएको महसुसगरि नयाँ आवश्यकताको संवोधन गर्नेगरी नयाँ रणनीति जारी गरिएको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक...

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय