चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका ९,२१० अहेवको समायोजन सूची सार्वजनिक, गुनासो गर्ने ३,०३५, नगर्ने ६,१७५

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९ हजार २ सय १० अहेवको समायोज सूची सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रकाशित सूचीमा चौथो तहका अहेव, पाँचौँ तहका सिनियर अहेव र छैटौँ तहका अधिकृतस्तरका अहेव छन् ।

समायोजितमध्ये गुनासो दर्ता गराएका ३ हजार ३५ गुनासो दर्ता नगराएका ६ हजार १ सय ७५ अहेव छन् । अधिकांश अहेवको समायोजन स्थानीय सरकारमातहत गरिएको छ ।

गुनासो गर्ने अहेवको समायोजन सूची

गुनासो नगर्ने अहेवको समायोजन सूचीLeave a Reply

Your email address will not be published.