गुनासो दर्ता गर्ने २७२० र नगर्ने ५४०४ अनमीको समायोजन सूची सार्वजनिक

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका ८ हजार १ सय २४ अनमीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ । मंलगबार सार्वजनिक सूचीमा गुनासो दर्ता गर्ने २ हजार ७ सय २० र गुनासो दर्ता नगर्ने ५ हजार ४ सय ४ अनमी छन् ।

गुनासो गरेका २७२० अनमीको समायोजन सूची

गुनासो नगरेका ५४०४ अनमीको समायोजन सूचीLeave a Reply

Your email address will not be published.