स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ अर्ब २२ करोड बेरुजू

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुमा १ अर्ब २२ करोड बेरुजू बाँकी रहेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरुमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख १८ हजार बेरुजू रहेको देखिएको हो।

सरकारी कार्यालयतर्फ ३ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ३९ हजार बेरुजू रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आए पनि एक निकायले १ अर्ब ९२ करोड २५ लाख २१ हजार फर्स्याैट गरेकाले उक्त रकम बेरुजू रहेको हो। उक्त रकममध्ये ६० करोड ४२ लाख १८ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ।

यस्तै, संगठित, अन्य संस्था र समिति २६ तर्फ २ अर्ब ९ करोड ४७ लाख ५१ हजार बेरुजू देखिएकोमा फर्स्याैट नगरेकोले बाँकी रहेको छ। उक्त रकममध्ये ३५ करोड ८९ लाख ६३ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ।

यो वर्ष २६ संस्था तथा समितिको ५५ अर्ब ५ करोड ९२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। यो वर्ष पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १४ करोड ७८ लाख ५१ हजारको बक्यौता लेखा परीक्षण गरिएको छ भने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।Leave a Reply

Your email address will not be published.