हात्तीपाइलेको औषधि मानिसको उचाइका आधारमा, कति छ तपाईंको उचाइ?

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–हात्तीपाइले रोगविरुद्ध खुवाइने डाइथाइलकार्बामाजिन, अल्बेन्डाजोल र आइभरमेक्टिन औषधि व्यक्तिको उचाइअनुसार खुवाउनुपर्ने हुन्छ।

जसअनुसार ९० सेमिभन्दा तल, तर २ वर्षभन्दा माथिका लाई आइभरमेक्टिन खुवाउनुपर्दैन भने डाइथाइलकार्बामाजिन र अल्बेन्डाजोल १–१ चक्की खुवाउनुपर्छ।

यस्तै, ९० सेमिदेखि ११२ सेमिसम्म, ११३ देखि १३३ सेमिसम्म, १३३ सेमिदेखि १४६ सेमिसम्म र १४७ सेमिदेखि माथिकालाई क्रमशः १, २, ३ र ४ चक्की आइभरमेक्टिन खुवाउनुपर्छ।
यस्तै, सो उचाईसमूहका लागि डाइथाइलकार्बमाजिन क्रम १, २, ३ र ४ चक्की खुवाउनुपर्छ भने अल्बेन्डाजोल सबैलाई १–१ चक्की दिन किन्छ।Leave a Reply

Your email address will not be published.