स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो स्वास्थ्यकर्मीको तलब तथा सुविधाको विषयमा यस्तो सूचना

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको नयाँ तलब र सुविधाको विषयमा एक सूचना जारी गरेको छ।

तलबमान सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट २०७८ श्रावण १ गते लागू भएको तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेड अनुसार कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने निर्देशन दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरको कात्र्तिक १० को निर्णयअनुसार नयाँ तलबमान भुक्तानी गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।Leave a Reply

Your email address will not be published.