रेविजबाट कसरी बच्ने?

हेल्थपोस्ट नेपाल

आज विश्व रेविज दिवस हो। कुकुर वा जङ्गली जनावरले टोकेमा रेविज रोग सर्न सक्छ ।

यसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ?

  • आफ्नो घरपालुवा कुकुरलाई अनिवार्य रेविज विरुद्धको खोप लगाउने
  • कुकुरले टोकेको स्थानमा तुरुन्तै साबुनपानीले कम्तीमा १५ मिनेटसम्म राम्रोसँग धुने
  • तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम रेविज विरुद्धको खोप लगाउने
  • रेविज विरुद्धको खोप नेपाल सरकारको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क पाइन्छ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *