अयोगको निर्देशन : शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी छनोट गर्न यी ५ आधार

हेल्थपोस्ट नेपाल

चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा आयोगको ऐनको आधारमा गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुलाई विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३५ले तोकेका मापदण्डको आधार अनुसार गर्न निर्देशन दिएको हो।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ३५ मा पदाधिकारी छनोट गर्दा पेशागत दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता, संस्थागत प्रतिवद्धता, सार्वजनिक रुपमा स्वच्छ छवि र वरिष्ठताका आधारमा मात्र पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।Leave a Reply

Your email address will not be published.