के सन्चो दलिएको मास्क लगाउँदा रुघा लाग्दैन भन्ने कुरा सही हो?

हेल्थपोस्ट नेपाल

होइन। सन्चो दलिएको वा कुनै पफ्र्यूम वा बडी स्प्रे लगाइएको मास्क लगाउँदा त्यसले रुघा लाग्नबाट बचाउँछ भन्ने कुरा वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि भएको छैन।

प्रयोग गरिने मास्क सुख्खा र सफा हुनुपर्दछ। भिजेको र मैला लागेको मास्क तुरुन्तै फेर्नु पर्दछ।

भिजेको, सन्चो दलिएको मास्क प्रयोग गर्दा श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्दछ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *