कोरोना नलागेका व्यक्तिलाई कालो ढुसी संक्रमण हुन्छ?

म्युकोमाइकोसिस् (कालो ढुसी)  प्राय जसो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका, मधुमेहका रोगी, स्टेरोइडको अत्याधिक प्रयोग गरेका तथा क्यान्सर रोग भएका व्यक्तिमा देखापर्ने सक्छ। कोरोना संक्रममित नभएपनि माथि उल्लेखित अवस्थामा वा रोगहरू भएका व्यक्तिमा म्युकोमाइकोसिस्को जोखिम हुन सक्छ। कालो ढुसीका सामान्य प्रारभ्मिक लक्षणहरू १.अनुहार मुख नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने २.आँखा र नाक सुन्निने रातो हुने वा दुख्ने … Continue reading कोरोना नलागेका व्यक्तिलाई कालो ढुसी संक्रमण हुन्छ?