स्वास्थ्य विभागले भन्यो– तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको कासमू विवरण पठाउनु

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) विवरण तत्काल पठाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्देशन दिएको छ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै तीनवटै तहलाई कासमू निर्देशन पठाएको हो।

संघ अन्तरगर्तका सबै कार्यालयहरू, प्रदेश अन्तरगर्तका सबै कार्यालयहरू र स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरूलाई २०७८ असार मसान्तसम्म स्तरबृद्धिका लागि योग्यता पुरा भएका स्वास्थ्यकर्मीकोको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम पेश गर्न विभागले तत्काल निर्देशन दिएको हो

विवरण प्राप्त गरेपछि विभागले कासमूको आधारमा स्तरबृद्धिको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *