प्रसूति गृह अस्पतालमा परामर्श लिन परेमा यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस

हेल्थपोस्ट नेपाल

परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले गर्भवती तथा स्त्रीरोग सम्बन्धी परामर्श दिनका लागि टोल फ्रि नम्बर संचालनमा ल्याएको छ ।

महामारीको समयमा अस्पताल आउन नसक्ने बिरामीका लागि सो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको अस्पताल निर्देशक डा. सगिंता मिश्राले बताइन।

फ्रि नम्बर, १६६००१०००४६ र मोवाइल नम्बर ९८६००१८०३४ र ९८६००१८०३५ समेत सेवाग्राहीका लागि संचालनमा ल्याएको अस्पतालले जनाएको छ ।

यस्तै, संक्रमणको कारण अस्पताल आउन नसकेका व्यक्तिले अस्पतालबाट जानकारी लिनुपरेमा ०१—४२६१३६३, ०१—४२५३२७६, ०१—४२१२५६८ र ०१—४२१२५५९ मा समेत फोन गर्न सक्ने छन्।

 Leave a Reply

Your email address will not be published.