बिस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ‘२०७७’ जारी

हेल्थपोस्ट नेपाल

‘बिस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७’ जारी भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालले नियमित समयभन्दा बाहेक अन्य समयमा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाका लागि जनस्वास्थय ऐन, २०७५ को दफा ३१ को उपदफा (१० र २० र दफा ६४ अनुसार उक्त कार्यविधि जारी छ।

माघ २९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सो कार्यविधि जारी गरिएको हो।

जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ बमोजिक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँजका लागि कार्यविधि ल्याइएको हो।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा संघीय सरकारी अस्पतालहरुमा यो कार्यविधि अनुसार विस्तारित कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा छिटो छरितो र मितव्ययी रुपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न र स्वास्थ्य सेवाको पहँुच अभिवृद्धि गर्न उक्त कार्यविधि जारी गरेको स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरि, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका अस्पतालहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने छन्।

सो कार्यविधिमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने र अन्य सेवा शुल्कमा भने नियमित सयमको भन्दा २ सय प्रतिशतसम्म लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ।

बिस्तार सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालले सेवाको लिष्ट तयार गरि सेवाग्राहीले स्पष्ट बुझ्नेगरी प्राप्त सेवा, सुवा उपयोग गरे वापत बुझाउनु पर्ने शुल्क लगायत विषय देखिने स्थान राख्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

 Leave a Reply

Your email address will not be published.